VÄLKOMMEN TILL
EN VINNANDE FUNKTION

Genom oss kan personer med funktionsnedsättning bli en extra resurs på din arbetsplats. Ett utbyte som är bra för båda parter.
Vill du vara med?

Anmäl intresse här