ALLA TJÄNAR PÅ
ATT ALLA KAN BIDRA

Daglig verksamhet är en del av vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun. Syftet är att skapa meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. En viktig insats för både personerna som deltar och företagen som de hjälper.

anpassat efter behov

Beroende på stödbehov kan personer med funktionsnedsättning få sysselsättning genom Gruppverksamhet (stort till måttligt eller litet behov av personalstöd), Företagsgrupper (måttligt till litet behov av personalstöd) eller Företagsplatser (litet behov av stöd).

utvecklING i egen takt

Daglig verksamhet är en insats inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatsen beviljas personer med varaktig funktionsnedsättning, exempelvis utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada förvärvad i vuxen ålder. Vårt mål är att berika deltagarnas liv genom att erbjuda sociala sammanhang, meningsfull sysselsättning och anpassade möjligheter att utvecklas i egen takt. Att det samtidigt ger Karlstads arbetsplatser förstärkning är en bonus.

vinn-vinn-funktion

Genom att tillsammans komma överens om vilka uppgifter som passar bäst, med kontinuerlig kontakt mellan deltagare, handledare och verksamhetssamordnare, blir samarbetet något som alla tjänar på. Exempel på sysslor kan vara rutinmässiga service- och miljöuppgifter som källsortering, tvätt och städ, vaktmästarsysslor samt enklare administrativa uppgifter.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna för mer information. Som verksamhetssamordnare är vi din närmaste kontakt vid en företagsplacering.

Annika Hult

Verksamhetssamordnare
Telefon: 054-540 55 32
E-post: annika.hult@karlstad.se

Liselotte Larsson

Verksamhetssamordnare
Telefon: 054-540 56 05
E-post: liselott.larsson@karlstad.se

Chatrine Astemo

Enhetschef
Telefon: 054-540 55 90
E-post: chatrine.astemo@karlstad.se